Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

Acil Durum Eylem Planı

10.06.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel acil durum yönetimi ve acil durum planı hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

  • Az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir.
  • Tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir
  • Çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir yenilenir.