Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde görevlendirilmek üzere ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş kişilere denir.

Diğer Sağlık Personeli Görevleri :

*İşyeri Hekimi ile çalışır. *Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır. *İşyeri Hekimince verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer görebvleri yürütür. *İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde İşyeri Hekimi İle birlikte çalışır.

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.