İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip kişiye denir.

İş Güveliği Uzmanının Görevleri :

*Rehberlik ve Danışmanlık *Risk Değerlendirmesi *Çalışma Ortamı Gözetimi *Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt *İlgili Birimlerle İşbirliği

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.