İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

15.05.2013 Tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usül ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermekteyiz.Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanısıra çalışan gruplarına ( İş Sağlığı ve Güvenliği kurul üyeleri, risk değerlendirmesi ekip üyeleri, acil durum ekipleri, çalışan temsilcileri vb. ) veya yapılan işin niteliklerine özel eğitimler de vermekteyiz.

  • Az tehlikeli sınıfta 3 yıl içerisinde 8 saat.
  • Tehlikeli sınıfta 2 yıl içerisinde 12 saat.
  • Çok tehlikeli 1 yıl içerisinde 16 saat
    eğitim verilmesi gerekmektedir.