İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder.

İşyeri Hekiminin Görevleri :

*Rehberlik *Risk Değerlendirmesi *Sağlık Gözetimi *Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt *İlgili Birimlerle İşbirliği

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.