Patlamadan Korunma Dökümanı

Hazırlanması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. Maddesine istinaden 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğinin10. maddesine göre zorunludur.
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel patlamadan korunma dokümanı hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.