Periyodik Sağlık Kontrolleri

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaklayız. İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç, gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, ilerde ortaya çıkabilecek zararları ortadan kaldırmak, kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak amacıyla düzenli aralıklarla ekipmanların tümü periyodik kontrol ve muayeneden geçirilmelidir.

  • » Basınçlı kap ve tesisatlar (kompresörler, kazanlar vb.)
  • » Kaldırma ve iletme ekipmanları (vinçler, asansörler, forkliftler vb.)
  • » Tesisatlar (elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı vb.)
  • » Mühendislik (• Katodik Koruma • Havalandırma Tesisatı Kontrolü • Çelik Halat Yük Hesabı ve Seçimi)